معرفی پرسنل

Planning

حمیدرضا عابدینی

موسس و بنیانگذار مدرسه شطرنج پارسا

Management

مدیریت

ک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد.

Terrain Preparation

تعمیرات

که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند..

Machinery

ماشبن آلات

کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن .

Building

ساخت

کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن

Installation

نصب

ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت.

مدال آوران

تماس باما

تلفن
88000427

آدرس

میدان گلها خیابان کاج شمالی خیابان فتحی شقاقی پلاک141